ΧΩΡΟΙ

Η νέα φιλοσοφία στο φωτισμό των χώρων καταργεί (τις περισσότερες φορές) τα «εξειδικευμένα» φωτιστικά και μας απελευθερώνει.

Το στυλ ύφος της διακόσμησης και η πρακτικότητα είναι τώρα οι οδηγοί μας.

Τα φωτιστικά είναι ο ιδανικότερος και πιο σύντομος δρόμος για να εκφράσετε τη νέα άποψη του χώρου σας !